Pułkownik

Encyklopedia PWN

sanacja
[łac.],
potoczna nazwa obozu rządowego powstałego w wyniku przewrotu majowego 1926, w czasie którego J. Piłsudski głosił hasła uzdrowienia (sanacji) stosunków w państwie.
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), kryptonimy SSS, PZP,
konspiracyjna organizacja wojsk., powołana 13 XI 1939 na podstawie decyzji rządu RP na uchodźstwie i Naczelnego Wodza z 8 i 13 XI 1939 w miejsce Służby Zwycięstwu Polski (SZP);
ogólnopolska niepodległościowa konspiracyjna organizacja wojskowa, tworzona od przełomu III i IV 1945 przez p.o. komendanta sił zbrojnych w kraju (pułkownik J. Rzepecki „Ożóg”), 7 V 1945 formalnie usankcjonowana przez p.o. naczelnego wodza generała W. Andersa.
„NIE”, „Niepodległość”,
kadrowa organizacja wojsk. tworzona od wiosny 1944 w celu kontynuowania walki o niepodległość Polski po zajęciu terytorium kraju przez Armię Czerwoną i przejęciu władzy przez komunistów;
kierowniczy organ kontrwywiadu wojsk., faktycznie wojsk. policja polit. działająca 1945–57.
pol. regularne formacje lotnictwa bojowego i pomocniczego WP lub Pol. Sił Zbrojnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia