Przedsiębiorstwa państwowe

Encyklopedia PWN

ekon. proces przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) przeprowadzany w Polsce w okresie transformacji systemowej w gospodarce.
w Polsce urzędowy spis przedsiębiorstw państwowych prowadzony do 2000 przez sądy;
ekon. fundusze stanowiące podstawę finansowania działalności przedsiębiorstwa. Reprezentują prawa do jego zasobów majątkowych z tytułu powierzonych mu środków pieniężnych lub wkładów rzeczowych (aportów).
Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), od 1976 Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej,
wielkoobszarowe przedsiębiorstwo państwowe,

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia