Prosna

Encyklopedia PWN

rz., lewy dopływ Warty, płynie przez Wyż. Woźnicko-Wieluńską i Niz. Środkowopolską, w woj. śląskim i woj. wielkopol.;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w Kotlinie Grabowskiej, nad Prosną i jej lewym dopływem Młynówką.
subsekwentne obniżenie w zachodniej części Wyż. Woźnicko-Wieluńskiej;
miasto w województwie opolskim, w powiecie oleskim, na pograniczu Obniżenia Liswarty-Prosny i Progu Woźnickiego, nad Prosną i jej lewym dopływem Brynicą.
południowa część Niz. Południowowielkopolskiej;
miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną; pow. grodzki, siedziba powiatu kaliskiego.
pow. ziemski w południowej części woj. wielkopol.;
miasto w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w Obniżeniu Liswarty–Prosny, nad Prosną, przy ujściu Wyderki.
rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
w. gminna w woj. łódz. (pow. wieruszowski), nad Prosną;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, na południowym skraju Obniżenia Liswarty-Prosny, nad Liswartą.
miasto w województwie wielkopol. (pow. pleszewski), nad Prosną;
w. gminna w woj. wielkopol., w pow. pleszewskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ciemną (lewy dopływ Prosny), w otoczeniu lasów;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w Obniżeniu Liswarty-Prosny, w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą;
pow. ziemski w środkowej części woj. wielkopol.;
wysoczyzna morenowa w zachodniej części Niz. Południowowielkopolskiej, między wysoczyznami: Leszczyńską na zachodzie a Turecką na wschodzie;
powiat ziemski w południowo-wschodniej części woj. wielkopol., graniczy z woj. łódzkim;
pow. ziemski w południowej części woj. wielkopol.;
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad rz. Niesób zw. Samicą (lewy dopływ Prosny).
wieś gminna w województwtwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, na południowo-zachodnim skraju Wysoczyzny Tureckiej, nad Swędrnią (prawy dopływ Prosny);

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia