Prawo pasowe

Encyklopedia PWN

prawa określające prawidłowości zewn. i wewn. budowy ciał krystalicznych.
Weiss
[wais]
Christian Samuel, ur. 26 II 1780, Lipsk, zm. 1 X 1856, Eger (Węgry),
niem. fizyk, krystalograf i mineralog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia