Pragi

Encyklopedia PWN

Wyspiański Stanisław, ur. 15 I 1869, Kraków, zm. 28 XI 1907, tamże,
malarz, dramatopisarz, poeta, inscenizator, reformator teatru, autor Wesela.
Záborský Viliam, ur. 9 X 1920, Vráble k. Nitry, zm. 5 II 1982, Praga,
aktor słowacki;
Zajcew Boris K., ur. 10 II 1881, Orzeł, zm. 22 I 1972, Paryż,
pisarz rosyjski;
Zaleski Konstanty, ur. ok. 1803, Wielona n. Niemnem, zm. 17 VIII 1868, Paryż,
działacz emigracyjny;
Zamarovský Vojtech, ur. 5 X 1919, Trenczyn, zm. 26 VII 2006, Praga,
pisarz słowacki, tworzący także w języku czeskim;
Zamiatin Jewgienij I., ur. 1 II 1884, Lebiediań (gubernia tambowska), zm. 10 III 1937, Paryż,
ros. prozaik, dramaturg, krytyk literacki, z zawodu inżynier budowy okrętów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia