Poznania

Encyklopedia PWN

iluminacja
[łac.],
filoz. udzielenie człowiekowi przez Boga bezpośredniego, intuicyjnego poznania prawdy (św. Augustyn) lub wiedzy o samym Bogu (św. Bonawentura).
iły warwowe, iły wstęgowe,
iły osadzone w zastoiskach, u czoła lądolodu;
immanentyzm
[łac. immanens ‘tkwiący w czymś’, ‘wewnętrzny’],
niem. Immanenz,
filoz. pogląd interpretujący wszelkie doświadczenie jako wewnętrzne przeżycie i negujący wartość poznawczą doznań zmysłowych;
indeterminizm
[łac. in ‘nie’, determino ‘ograniczam’],
filoz. pogląd, który głosi, że istnieją zjawiska niepodlegające prawom przyrody, przeciwstawny determinizmowi,
instrumentalizm
[łac. instrumentum ‘narzędzie’],
filoz.:
placówka nauk. utworzona 1951 w Puławach, 1956 przeniesiona do Poznania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia