Pozna������

Encyklopedia PWN

Żółtowski Adam, ur. 4 XII 1881, Lwów, zm. 7 V 1958, W. Brytania,
filozof i historyk;
Żółtowski Marceli, hrabia (od 1867), ur. 14 III 1812, Białcz, zm. 29 IV 1901, Poznań,
ziemianin wielkopol.;
Żurawski Stanisław, ur. 14 XII 1868, Kajany k. Olsztyna, zm. 17 I 1943, tamże,
działacz społeczno-polityczny na Warmii;
Żychliński Józef, ur. 23 II 1872, Gorazdowo k. Wrześni, zm. 6 IX 1941, Warszawa,
działacz gospodarczy i polityczny, ziemianin;
Żychliński Teodor, ur. 25 VI 1836, zm. 26 VIII 1909, Poznań,
brat Ludwika, genealog i dziennikarz;
biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia