Pozna������

Encyklopedia PWN

organizacja kombatancka, zał. 1929 w wyniku połączenia kilku organizacji regionalnych, m.in. Związku Ociemniałych Wojaków, działającego od 1919 w Poznaniu;
tajna organizacja patriotyczno-rewolucyjna, zał. 1842 w Poznaniu przez W.M. Stefańskiego;
Związek Spółdzielni Niemieckich w Polsce, niem. Verband Deutschen Genossenschaften in Polen,
organizacja zał. 1895 w Poznaniu;
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
organizm cudzożywny, wielokomórkowy, o komórkach eukariotycznych (materiał genetyczny jest zawarty w uorganizowanym jądrze), otoczonych cienką błoną komórkową, z reguły mający zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu (przynajmniej w niektórych stadiach cyklu rozwojowego);
Zygalski Henryk, ur. 15 VII 1908, Poznań, zm. 30 VIII 1978, Londyn,
matematyk i kryptolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia