Pozna������

Encyklopedia PWN

Poznań Studies in The Philosophy of Science and The Humanities
[p. stạdız ın đə fəlọsəfi əw sạıəns ənd đə hju:mạ̈nətız],
seria wydawnicza wychodząca od 1975 w Amsterdamie;
filozofia poznania, epistemologia, gnoseologia,
dyscyplina filozoficzna, której przedmiotem są ludzkie poznanie i wiedza.
Projekt Poznania Genomu Ludzkiego, Human Genome Project (HGP),
program nauk. mający na celu poznanie sekwencji DNA ludzkiego genomu i identyfikację występujących w nim genów;
filoz. prawdziwość;
dyscyplina filoz., której przedmiotem jest poznanie ludzkie; → filozofia poznania.
Bank „Kwilecki, Potocki i Sp., Towarzystwo Akcyjne” w Poznaniu, pocz. Bank Rolniczo-Przemysłowy „Kwilecki, Potocki i Sp.”, 1912–19 Towarzystwo Akcyjne „Kwilecki, Potocki i Sp.”,
bank kredytowy wielkiej własności ziemskiej oraz przemysłu i handlu związanych z rolnictwem działający 1870–1939 (do 1919 pod nieco innymi nazwami);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia