Pozna������������������

Encyklopedia PWN

Zdybicka Zofia, imię zakonne Maria Józefa, ur. 5 VIII 1928, Kraśnik,
filozof, urszulanka ze zgromadzenia Serca Jezusa Konającego
Zengővárkony
[zẹngöwa:rkoń],
stanowisko archeol. w południowych Węgrzech, ok. 18 km na północny wschód od m. Pecz;
mat.:
Zielińska Lidia, ur. 9 X 1953, Poznań,
kompozytorka;
Zieliński Zygmunt, ur. 1 VIII 1858, zm. 11 IV 1925, Kraków,
generał;
miasto w województwie lubuskim, pow. grodzki, na terenie Wału Zielonogórskiego, na obszarze źródliskowym kilku potoków, m.in. Złotego Potoku i lewych dopływów Śląskiej Ochli, w otoczeniu lasów; siedziba sejmiku wojew. i pow. zielonogórskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia