Pozna������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

skorupiaki z rzędu obunogów, z rodzajów Talitrus, Talorchestia i Talitroides;
placówka naukowo-dydaktyczna, pokazująca na terenie dostępnym dla zwiedzających zwierzęta z różnych regionów kuli ziemskiej, w tym również zwierzęta krajowe.
zootomia
[gr.],
zool. nauka o metodach dokonywania sekcji zwierząt dla poznania ich budowy wewnętrznej;
Zurbarán
[surbarạn]
Francisco de Wymowa, ur. przed 7 XI 1598(data chrztu), Fuente de Cantos, zm. 27 VIII 1664, Madryt,
malarz hiszpański, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli hiszpańskiego baroku.
organizacja twórcza, powstała 1945 jako kontynuacja przedwojennego Stow. Kompozytorów Pol., zrzeszająca pol. kompozytorów i, w odrębnej sekcji, muzykologów, skupionych w 8 oddziałach terenowych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu;
organizacja polit., zał. 1910 w Poznaniu przez ziemiańskich konserwatystów (neokonserwatyści) w celu przeciwstawienia się antyniem. polityce ND;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia