Poznań

Encyklopedia PWN

Kaczmarczyk Kazimierz, ur. 3 II 1878, Stary Wiśnicz, zm. 6 IV 1966, Poznań,
ojciec Zdzisława, archiwista, wydawca źródeł;
filoz. w epikureizmie nazwa teorii poznania (filozofia poznania);
Karłowska-Kamzowa Alicja, ur. 6 IV 1935, Poznań, zm. 24 XI 1999, tamże,
historyk sztuki
Kawecka Antonina, ur. 16 I 1923, Warszawa, zm. 5 X 1996, Poznań,
śpiewaczka (sopran dram.) i pedagog muzyczny;
Kmita Jerzy, ur. 26 XII 1931, Rajsk, zm. 24 VII 2012, Poznań,
filozof i metodolog nauki;
Kostrzewski Józef, ur. 25 II 1885, Węglewo, zm. 19 X 1969, Poznań,
archeolog, muzeolog.
Krasiński Zygmunt, hrabia, ur. 19 II 1812, Paryż, zm. 23 II 1859, tamże,
poeta, dramaturg, powieściopisarz, epistolograf, autor Nie-Boskiej komedii.
termin wprowadzony przez D.J. Merciera na oznaczenie dziedziny teorii poznania badającej kryteria prawdy;
Kurczewski Jerzy, ur. 13 X 1924, Poznań, zm. 9 IX 1995, Puszczykowo k. Poznania,
dyrygent, kompozytor i pedagog muzyczny;
Kusztelan Józef Konstanty, ur. 22 I 1843, Strzeszki k. Środy Wielkopolskiej, zm. 4 I 1907, Poznań,
działacz gosp. i finansista wielkopolski;
księgarze, wydawcy, pisarze:
Łuczak Alojzy Andrzej, ur. 12 VI 1930, Poznań, zm. 29 IV 2011, Poznań,
pisarz, eseista, organizator życia muzycznego;
Mańka Karol, ur. 7 I 1915, Wyry k. Katowic, zm. 29 X 2003, Poznań,
fitopatolog;
Marcinkowski Karol, ur. 23 VI 1800, Poznań, zm. 6 XI 1846, Dąbrówka Ludomska k. Obornik,
działacz społ. w Wielkopolsce, lekarz;
medycyna
[łac. medicina ‘sztuka lekarska’],
nauka o zdrowiu i chorobie człowieka oraz sztuka leczenia i zapobiegania chorobom;
w aspekcie pragmatycznym — nauka o metodach działalności nauk. i stosowanych w nauce procedurach badawczych;
Młodziejowska Nuna, właśc. Maria Antonina Młodziejowska, po mężu Szczurkiewiczowa, ur. 11 XI 1884, Żytomierz, zm. 23 I 1958, Poznań,
aktorka;
Natorp Paul Wymowa, ur. 24 I 1854, Düsseldorf, zm. 17 VIII 1924, Marburg,
filozof niemiecki;
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
Niezabitowski-Lubicz Edward, ur. 30 V 1875, Bugaj k. Miłosławia, zm. 5 XI 1946, Poznań,
zoolog i paleozoolog;

Słownik języka polskiego PWN

poznanie «zdobywanie wiedzy o czymś; też: wiedza zdobyta»
• poznawczy • poznawczo
poznaćpoznawać
1. «zdobyć wiadomości o czymś, zrozumieć coś w wyniku obserwacji lub bezpośredniego doświadczenia»
2. «nauczyć się czegoś»
3. «doświadczyć czegoś, przekonać się o czymś»
4. «spostrzec coś, domyślić się czegoś»
5. «rozpoznać kogoś, coś po indywidualnych cechach»
6. «zawrzeć znajomość z kimś»
7. «przedstawić kogoś komuś»
teoria poznania «dział filozofii traktujący o przedmiocie, treści, procesach, sposobach, granicach i kryteriach ludzkiego poznania»
• teoriopoznawczy
poznać siępoznawać się
1. «zawrzeć z kimś znajomość, przedstawić się sobie nawzajem»
2. «poznać siebie wzajemnie»
3. «należycie ocenić kogoś, coś»
4. «zobaczywszy się lub usłyszawszy, rozpoznać jeden drugiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia