Poznań

Encyklopedia PWN

dźńana
[sanskr. jñāna ‘poznanie’],
w filozofii indyjskiej rezultat procesów poznawczych, także sam akt poznawczy;
filoz. środki poznania zewnętrznego i bezpośredniego.
Drwęski Jarogniew, ur. 6 XII 1873, Glinno k. Poznania, zm. 14 IX 1921, Poznań,
działacz społ., prawnik;
idealizm
[łac. idealis ‘idealny’ < gr. idéa ‘kształt’, ‘wyobrażenie’],
termin obejmujący różne stanowiska filozoficzne zarówno z zakresu ontologii (metafizyki), jak też teorii poznania, często należące zarazem do obu tych dziedzin.
Ockham
[ọkəm]
Wilhelm, William of Ockham Wymowa, ur. ok. 1300, Ockham (hrab. Surrey, Anglia), zm. ok. 1350, Monachium,
średniowieczny filozof i teolog, pochodzenia angielskiego, franciszkanin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia