Powie���� gotycka

Encyklopedia PWN

miasto w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, siedziba gminy Czerwińsk, na pograniczu Wysoczyzny Płońskiej i Kotliny Warszawskiej, na prawym wysokim brzegu Wisły;
wieś gminna w województwie warm.-mazur. (powiecie kętrzyński), nad Liwną (prawy dopływ rz. Guber);
miasto w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na Równinie Wrzesińskiej, nad jez.: Kórnickim i Bnińskim.
wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim (gmina Wołów), w Pradolinie Wrocławskiej, na prawym brzegu Odry, na skraju kompleksu lasów dębowych;
miasto w województwie małopolskim, w powiecie grodzkim, w Kotlinie Sądeckiej, nad Dunajcem i jego dopływami: Popradem, Kamienicą, Łubianką; siedziba pow. nowosądeckiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia