Poród przedwczesny

Encyklopedia PWN

med. poród przed prawidłowym terminem zakończenia ciąży, między 28. a 37. tygodniem jej trwania;
stan organizmu kobiety lub samic innych ssaków, w którym w jej macicy rozwija się zarodek;
kiła, syfilis, lues, dawniej zw. także przymiotem,
układowa choroba zakaźna przenoszona drogą płciową, o przewlekłym przebiegu, wywoływana przez krętki blade;
przewlekłe palenie lub żucie tytoniu, także zażywanie tabaki;
płodowy zespół alkoholowy, zespół fetopatii poalkoholowej,
med. nieprawidłowości budowy ciała oraz zaburzenia metabolizmu powstałe w życiu płodowym wskutek choroby alkoholowej matki;
med. zaburzenia ruchowe pochodzenia mózgowego, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego obserwowane u niemowląt i w pierwszych latach życia dziecka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia