Poród fizjologiczny

Encyklopedia PWN

fizjologiczny akt urodzenia dziecka i tkanek popłodu, stanowiący naturalne zakończenie ciąży i rozpoczęcie połogu;
adaptacja
[łac.],
przystosowanie,
biol. zjawisko przystosowania się organizmów do wykonywanych funkcji życiowych, wyrażające się w specyficznych właściwościach procesów metabolicznych, cech anatomicznych oraz czynności fizjologicznych i behawioralnych w zmienionych warunkach środowiska.
przykre doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia;
zanik, atrofia,
med. zniknięcie narządów przejściowych z okresu płodowego, np. przed- i pranercza (z. zupełny), albo zmniejszenie się narządów w życiu pozapłodowym (z. niezupełny);

Słownik języka polskiego PWN

poród naturalny, fizjologiczny «poród odbywający się między 38 a 42 tygodniem ciąży siłami natury»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia