Popyt na prac������

Encyklopedia PWN

Cournot
[kurnọ]
Antoine-Augustin, ur. 28 VIII 1801, Gray, zm. 3 III 1877, Paryż,
francuski ekonomista, filozof i matematyk;
ekon. dostosowywanie się cen i płac (płaca jest ceną siły roboczej) do zmian popytu i podaży.
w najszerszym znaczeniu jedna z podstawowych kategorii tworzących makrostrukturę społ., obejmująca ludzi usytuowanych na „środkowych” szczeblach hierarchii uwarstwienia, tj. pomiędzy klasą „wyższą” a „niższą”.
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.
Wicksell
[wịksəl]
Johann Gustaw Knut, ur. 20 XII 1851, Sztokholm, zm. 3 V 1926, tamże,
szwedzki ekonomista i reformator społeczny;
jeden z 3 głównych nurtów ekonomii neoklasycznej (oprócz szkoły lozańskiej i szkoły austriackiej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia