Popyt na prac������

Encyklopedia PWN

Ford Henry Wymowa, ur. 30 VII 1863, Dearborn (hrab. Wayne, stan Michigan), zm. 7 IV 1947, tamże,
amerykański konstruktor samochodów i przemysłowiec.
Friedman
[frị:dmən]
Milton Wymowa, ur. 31 VII 1912, Nowy Jork, zm.16 XI 2006, San Francisco,
ekonomista amerykański, twórca monetaryzmu.
ekon. jeden z głównych typów gospodarek, wyróżnianych ze względu na rodzaj regulacji procesów gospodarczych.
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
Keynes
[keınz]
John Maynard Wymowa, baron of Tilton, ur. 5 VI 1883, Cambridge, zm. 21 IV 1946, Firle (hrab. Sussex),
brytyjski ekonomista, teoretyk makroekonomii, finansista i publicysta.
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia