Popyt na prac������

Encyklopedia PWN

ekon. ustalona przez rząd (lub inne właściwe organy władzy) cena, której nie może przekroczyć cena sprzedaży danego dobra;
ekon. proces szybkich zmian w nauce, technice i produkcji, zapoczątkowany po II wojnie światowej i trwający obecnie.
Sismondi
[sismądị]
Jean Charles Simonde de, ur. 9 V 1773, Genewa, zm. 25 VI 1842, k. Genewy,
szwajcarski ekonomista i historyk. Pochodził z włoskiej rodziny, osiadłej we Francji, która przeniosła się do Szwajcarii;
Tobin
[tọubın]
James Wymowa, ur. 5 III 1918, Champaign (stan Illinois), zm. 12 III 2002, New Haven (stan Connecticut),
amerykański ekonomista, neokeynesista.
wartość towaru, wartość użytkowa, wartość wymienna,
ekon.:
w dawnej Polsce tygodniowy zarobek czeladnika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia