Pompy protonowe

Encyklopedia PWN

fizjol. kompleksy wyspecjalizowanych białek (zw. transbłonowymi), które uczestniczą w transporcie, przez błony komórkowe, określonych jonów nawet wbrew gradientowi ich stężeń (transport aktywny);
białko błonowe połączone wiązaniem kowalencyjnym ze światłoczułym związkiem karotenowym — retinalem;
lizosomy
[gr.],
rodzaj organelli komórek eukariotycznych;
lek będący inhibitorem pompy protonowej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia