Pomorze

Encyklopedia PWN

ziemianie, ziemiaństwo,
dziedzice dóbr, obywatele ziemscy, posiadacze wielkiej i średniej własności ziemskiej — warstwa społeczna wyodrębniona w toku procesów przeobrażeń społeczeństwa stanowego.
Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie i Północne, Ziemie Nowe, Ziemie Uzyskane,
terytoria należące uprzednio do Niemiec (Śląsk, część Pomorza Zachodniego i Brandenburgii po linię Odry i Nysy Łużyckiej oraz południowa część Prus Wschodnich) i Wolnego Miasta Gdańska, włączone do Polski w wyniku postanowień konferencji w Poczdamie VII–VIII 1945;
Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych, Centrala Chrześcijańskich Związków Zawodowych na Województwo Śląskie, Zagłębie Dąbrowskie i Krakowskie, do 1927 Centrala Chrześcijańskich Związków Zawodowych na Województwo Śląskie,
początkowo regionalna chrześc.-demokr. centrala związków zawodowych na Górnym Śląsku,
czasopismo wyd. 1933 w Gdyni, następnie 1933–39 w Kartuzach, 1945–47 i od 1992 w Wejherowie;
organizacja młodzieżowa, powołana VII–VIII 1945, politycznie związana z SD;
Związek Niemczyzny dla Ochrony Praw Mniejszości w Polsce, niem. Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen,
organizacja mniejszości niem. w II RP
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia