Pomorze

Encyklopedia PWN

Wrycza Józef, pseud. Rawycz, ur. 4 II 1884, Zblewo k. Stargardu, zm. 4 XII 1961, Tuchola,
ksiądz, działacz niepodległościowy i młodokaszubski, podpułkownik;
wrzosiec bagienny, pot. wrzosowiec, Erica tetralix,
gatunek zimozielonej rośliny zdrewniałej — krzewinki z rodziny wrzosowatych podobnej do wrzosu, występującej w zachodniej i północnej Europie, w warunkach klimatu umiarkowanego mor.;
„wypędzeni”, niem. Vertriebene,
termin, którym w Niemczech określa się ludność niemiecką zmuszoną w wyniku klęski III Rzeszy w II wojnie światowej do opuszczenia terytoriów położonych na wschód od linii Odry–Nysy Łużyckiej oraz krajów południowo-wschodniej Europy.
spotkanie władców Polski, Czech i Węgier — Kazimierza III Wielkiego, Jana Luksemburskiego i Karola I Roberta 1335 w Wyszehradzie;
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
„Zapiski Historyczne”, do 1955 „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”,
kwartalnik hist., wyd. od 1908 przez Tow. Nauk. w Toruniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia