Pomorze

Encyklopedia PWN

region geogr.-hist. nad Morzem Bałtyckim, gł. w Polsce, częściowo w Niemczech (w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie);
jezioro na Równinie Augustowskiej (woj. podl.), na wys. 123 m;
Pomorze Zachodnie, Pomorze Nadodrzańskie,
terytorium hist. nad Morzem Bałtyckim między Pomorzem Gdańskim a Meklemburgią.
Pomorze Gdańskie, Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Wschodnie,
terytorium hist. nad Morzem Bałtyckim, między Pomorzem Zachodnim a Prusami.
terytorium hist. nad Morzem Bałtyckim, → Pomorze Gdańskie.
Meklemburgia-Pomorze Przednie, Mecklenburg-Vorpommern Wymowa,
kraj związkowy w północno-wschodniej części Niemiec, między Łabą a dolną Odrą, nad Morzem Bałtyckim,
czasopismo literacko-artystyczne, wydawane od 1993 w Bydgoszczy;
choroba zakaźna kaczek domowych i dzikich, także gęsi i łabędzi, wywoływana przez wirus z rodziny Herpesviridae;
zaraźliwa choroba świń domowych i dzikich, wywoływana przez wirus z rodziny Flaviviridae (rodzaj Pestivirus);
pomór rzekomy drobiu, choroba Newcastle,
zaraźliwa choroba ptaków, gł. kur, wywoływana przez paramyksowirus;
żaglowiec szkolny;
regionalny dziennik informacyjny, wyd. w Koszalinie od 1952 (do 1975 pod nazwą „Głos Koszaliński”);
proces zapoczątkowany wyprawami misyjnymi ok. 1123 i 1128 biskupa bamberskiego Ottona, zorganizowanymi z inicjatywy Bolesława III Krzywoustego;
dziennik, wydawany od 1967 w Toruniu;
Zjednoczenie Niemieckie w Sejmie i Senacie dla Poznańskiego, Okręgu Noteci i Pomorza, Deutsche Vereinigung in Sejm und Senat für Posen, Netzegau und Pomerellen,
organizacja mniejszości niem. w Polsce, utworzona 1923;
naród tworzący podstawową ludność Niemiec (76 mln, 2005),
Władysław I Łokietek, z dynastii Piastów, ur. między 1259 a 1260, zm. 2 III 1333, Kraków,
książę łęczycki i kujawski, król Polski.
związki operacyjne formowane na rozkaz generalnego inspektora sił zbrojnych i naczelnego wodza marszałka E. Rydza-Śmigłego w przededniu II wojny światowej i po jej wybuchu;
Kazimierz IV Jagiellończyk, z dynastii Jagiellonów, ur. 30 XI 1427, Kraków, zm. 7 VI 1492, Grodno,
król polski, wielki książę litewski.

Słownik języka polskiego PWN

pomór
1. «ostra, zaraźliwa choroba świń i dzików»
2. daw. «epidemia wywołana chorobą zakaźną»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia