Polski

Encyklopedia PWN

autonomiczna pol. jednostka adm., utworzona w obwodzie wołyńskim Ukr. SRR 21 VII 1925;
organizacja polit., zał. VIII 1912 w Zakopanem z inicjatywy Związku Strzeleckiego i Pol. Drużyn Strzeleckich;
słownik wyd. od 1935 w Krakowie (z przerwą podczas II wojny światowej i w okresie stalinowskim).
stowarzyszenie sport., zał. 1957, kierujące rozwojem akrobatyki sportowej;
federacja klubów i sekcji zrzeszających pol. alpinistów i grotołazów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia