Polski

Encyklopedia PWN

przedsiębiorstwo państwowe, istniejące 1932–53;
określenie nagród nauk. przyznawanych: 1) w okresie międzywojennym przez Polską Akademię Umiejętności, finansowanych przez powołaną w tym celu fundację E. Jerzmanowskiego; 2) od 1992 przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej); 3)  w dziedzinie ekonomii i finansów (po raz pierwszy 1995 przez Bank Handl. w Warszawie SA) od 1996 przez bankową Fundację im. L. Kronenberga.
ośrodek zbudowany 1974–76 ze składek pol. emigracji w Wielkiej Brytanii;
instytucja o charakterze rzeczoznawczo-powierniczym sprawująca na podstawie wyd. przez siebie przepisów tzw. nadzór klasyfikacyjny nad produkcją i eksploatacją statków,
autonomiczna pol. jednostka terytorialna, utworzona 15 III 1932 w obwodzie mińskim Białoruskiej SRR z centrum adm. w m. Kojdanów (od 1933 Dzierżyńsk);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia