Polski

Encyklopedia PWN

zgłębiec, Rhyssa,
rodzaj błonkówek z podrzędu stylikowców;
polonijny tygodnik (od 1947 dwutygodnik) społ.-kult., wyd. od 1881 w Nowym Jorku, od 1883 w Chicago;
w Polsce publiczne (na otwartej przestrzeni dostępnej dla wszystkich) zebranie co najmniej 15 osób zwołanych w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
w Polsce organ powołany na mocy Konstytucji kwietniowej 1935 w celu wyboru prezydenta;
nazwa ciał parlamentarnych w wielu państwach;
pierwsze w Polsce nowocześnie zorganizowane stronnictwo polit. i klub parlamentarny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia