Polski

Encyklopedia PWN

Zerbe Emil, ur. 4 I 1897, Łódź, zm. 16 VII 1954, tamże,
działacz mniejszości niem. w Polsce, inżynier;
zerwa, Phytaema,
rodzaj roślin zielnych z rodziny dzwonkowatych (Campanulaceae) z kilkudziesięcioma gat. bylin, gł. z obszaru klimatu umiarkowanego Europy i Azji, zwłaszcza terenów górskich;
med. choroba społ. dotycząca gł. małych dzieci;
zębiełki, Crocidurinae,
podrodzina ssaków z rzędu owadożernych, z rodziny ryjówkowatych;
Zglenicki Witold Leon, ur. 6 I 1850, Wargawa Stara k. Kutna, zm. 19 VII 1904, Baku,
inżynier górnik, geolog;
zgłębce, Rhyssini,
plemię owadów z rodziny gąsienicznikowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia