Polski

Encyklopedia PWN

nielegalne stronnictwo chłopskie, działające 1904–07 w Królestwie Pol., powstałe z przekształcenia Lud. Koła Oświaty;
partia lud. na Wileńszczyźnie, zał. II 1920
stowarzyszenie zrzeszające automobilkluby, kluby i sekcje motorowe;
stowarzyszenie sport., zał. 1919 w Zakopanem,
stowarzyszenie sport., zał 1919 w Warszawie;
kryptonim Związku Walki Zbrojnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia