Polski

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie sport., zał. 1923 w Warszawie;
stowarzyszenie zrzeszające filatelistów i filumenistów, zał. 1950;
katol. ugrupowanie polit., utworzone X 1980;
centralna pol. organizacja kult.-oświat., utworzona 1947 w Czeskim Cieszynie, na mocy układu o wzajemnej pomocy i współpracy między Polską a Czechosłowacją;
najstarsze pol. stowarzyszenie sport.,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia