Polska

Encyklopedia PWN

organizacja konspiracyjna, utworzona X 1939 przez czł. sekcji młodych warsz. Klubu Demokr. (redaktorów czasopisma „Orka na Ugorze”);
część polskich sił zbrojnych przeznaczona do obrony granic morskich państwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia