Polsk������������������

Encyklopedia PWN

żeglarstwo lodowe, jachting lodowy, ajsboting, bojery,
dziedzina żeglarstwa obejmująca żeglugę po lodzie, w której środkiem napędu jest żagiel, a elementem jezdnym płozy;
działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
żegluga w obrębie określonego akwenu;
łow. rodzaj pułapek do chwytania zwierząt łownych;
dawna górnicza nazwa zwięzłych osadowych skał żelazistych (rudy darniowa, bagienna, jeziorna, bobowa) złożonych głównie z limonitu, z domieszką kwarcu, minerałów ilastych i innych;
Żeleński, Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński,
warsztat witrażowniczy zał. 1902 w Krakowie przez S.G. Żeleńskiego (syna Władysława, brata Tadeusza);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia