Polsk������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

przedsiębiorstwo państwowe, utworzone 22 III 1928, zajmujące się świadczeniem usług pocztowych (przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek i innych), bankowych oraz zakładaniem i eksploatowaniem sieci telekomunikacyjnej;
nazwa stosowana najczęściej do okresu rozkwitu matematyki polskiej, który nastąpił w II Rzeczypospolitej i był skoncentrowany w ośrodkach lwowskim i warszawskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia