Polityka pieniężna

Encyklopedia PWN

Fedorowicz Zdzisław Zygmunt, ur. 12 III 1922, Wilno, zm. 12 VIII 2007, Warszawa,
ekonomista;
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
Prescott
[prẹskət]
Edward C., ur. 26 XII 1940, Glen Falls (stan Nowy Jork),
ekonomista amerykański.
Washington
[uọszıŋtən]
George Wymowa, Jerzy Waszyngton, ur. 22 II 1732, hrab. Westmoreland (stan Wirginia), zm. 14 XII 1799, Mount Vernon (tamże),
polityk amerykański, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych.
Banco Central do Brasil
[bạ̃ŋku centrạł du brazịł],
centralny bank Brazylii, założony 1965 pod nazwą Banco Central da República do Brasil (obecna nazwa od 1967), z siedzibą w Rio de Janeiro;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia