Polityka pieniężna

Encyklopedia PWN

ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
Hausner Jerzy, ur. 6 X 1949, Świnoujście,
ekonomista, polityk;
ekon. wg teorii J.M. Keynesa sytuacja na rynku kapitałowym, w której istnieje doskonale elastyczny popyt (elastyczność popytu) na pieniądz przy niskiej stopie procentowej;
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
Europejski System Banków Centralnych, ang. European System of Central Banks (ESCB),
jednostka organizacyjno-finansowa UE, utworzona 1 I 1999, złożona z narodowych banków centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia