Polityka pieniężna

Encyklopedia PWN

monetaryzm
[łac.],
jeden z 3 głównych nurtów współczesnej makroekonomii, obok keynesizmu i nowej klasycznej makroekonomii, zapoczątkowany przez M. Friedmana w latach 50. XX w.
ekon. pogląd wywodzący się z ilościowej teorii pieniądza, że zmiany podaży pieniądza nie wywierają żadnego wpływu na rozmiary produkcji i zatrudnienia.
współczesny kierunek w makroekonomii, który rozwinął się w latach 70. XX w.
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
Richelieu
[riszöljọ̈]
Armand Jean du Plessis de Wymowa, książę, ur. 9 IX 1585, Paryż, zm. 4 XII 1642, tamże,
francuski kardynał, mąż stanu.
Wilczyński Wacław, ur. 31 VII 1923, Warszawa, zm. 23 XII 2008, Poznań,
ekonomista;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia