Polityka pieniężna

Encyklopedia PWN

teza o nieefektywności polityki, teoremat neutralności polityki,
ekon. teza sformułowana przez Th. Sargenta i N. Wallace’a 1975, przyjęta przez nową klasyczną makroekonomię, głosząca że zapowiedziane zmiany polityki pieniężnej nie wpływają na wielkość produkcji i zatrudnienia;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
ekon. system polityki gospodarczej państwa polegający na bezpośrednim oddziaływaniu państwa na gospodarkę w makroskali; także zespół środków, za pomocą których państwo realizuje tę politykę.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia