Polityka kursu walutowego

Encyklopedia PWN

ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
ekon. umowy międzynarodowe dotyczące zagadnień pieniężnych i walutowych;
Mundell
[mạndəl]
Robert A., ur. 24 X 1932, Kingston (prow. Ontario), zm. 4 IV 2021, Siena,
ekonomista kanadyjski;
koncepcja przebudowy stosunków międzynarodowych, zgłoszona 1974 przez kraje rozwijające się na VI Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia