Polikondensacja

Encyklopedia PWN

polikondensacja
[gr.-łac.],
polimeryzacja zachodząca z wydzielaniem małocząst. produktów ubocznych (np. wody, amoniaku).
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
żywice syntetyczne otrzymywane w wyniku polikondensacji furfuralu z fenolem (żywice furfuralowo-fenolowe) lub ketonami (zwłaszcza acetonem), polikondensacji alkoholu furfurylowego lub też jego polikondensacji z formaldehydem, mocznikiem i in. związkami;
polimery, których łańcuchy są zbudowane z merów zawierających charakterystyczne ugrupowanie atomów –C(O)–NH–;
aldehydy
[łac. al(coholum) dehyd(rogenatum) ‘alkohol odwodorniony’],
związki org. o cząsteczkach zawierających grupę aldehydową, o wzorze ogólnym R–CHO (R — alkil lub aryl);
grupa termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, będących produktami polikondensacji formaldehydu z niektórymi aminami;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia