Podstawowe

Encyklopedia PWN

Filozofia w Indiach ze względu na swoje religijno-rytualne korzenie była niekiedy związana z nurtami religijnymi, a za cel stawiała sobie niejednokrotnie dążenie do wolności wewnętrznej i wyzwolenia (moksza).
instytut
[łac. institutum ‘urządzenie’],
nazwa wielu instytucji różnego typu mających osobowość prawną, utworzonych w celu realizacji zadań określonych w statucie.
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
muzułmańskie prawo, szari’at, šarī‘a,
zbiór zasad i przepisów obowiązujących każdego muzułmanina;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia