Podolu

Encyklopedia PWN

Teisseyre Wawrzyniec, ur. 1 VIII 1860, Kraków, zm. 2 IV 1939, Lwów,
ojciec Henryka i Stanisława, geolog;
Tomaszewski JózefBończa, ur. 1791, zm. 1869,
ziemianin;
Wiśniowski Teofil, ur. 28 XII 1805 lub 1806, Jazłowiec (wsch. Galicja), zm. 31 VII 1847, Lwów,
spiskowiec, działacz emigracyjny;
wojna między Polską a sowiecką Rosją;
organ kierowniczy konspiracji na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, utworzony I 1863 z przekształcenia Kom. Prowincjonalnego Rusi, w momencie wybuchu powstania styczniowego 1863–64 w Królestwie Pol.;
Wysocki Józef, ur. 1809, k. Tulczyna na Podolu, zm. 31 XII 1873, Paryż,
działacz polityczny, generał;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia