Pierwsza

Encyklopedia PWN

czasopismo nauk., dwumiesięcznik, wyd. od 1947 przez Kom. Studenckich Kół Chem. w Polsce, od 1950 organ Pol. Tow. Chem.;
wiatrakowiec, autożyro,
rodzaj wiropłata;
Wiaziemski Piotr A., książę, ur. 23 VII 1792, Moskwa, zm. 22 XI 1878, Baden-Baden,
poeta rosyjski;
m. w Rosji, w obwodzie smoleńskim, 175 km na północny wschód od Smoleńska, nad Wiaźmą (dopływ Dniepru);
Wibault
[wibọ]
Michel, ur. 5 VI 1897, Douai, zm. 23 I 1963, Paryż,
fr. konstruktor lotn.;
wice-
[łac. vice ‘zamiast’, ‘w funkcji’, ‘w roli’],
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: zastępca, osoba zajmująca 2. miejsce (np. w zawodach) lub osoba stojąca o stopień niżej od kogoś, np. wicedyrektor, wiceprezes, wicemistrz.
Widal Fernand Isidore, ur. 9 III 1862, Dellys (Dalis, Algieria), zm. 14 I 1929, Paryż,
fr. lekarz i bakteriolog;
wideo-
[łac.],
video-,
pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z techniką przekazywania (zapisywania, odtwarzania) obrazu (nieruchomego i ruchomego);
rozstrzygnięcie przez Niemcy i Włochy roszczeń terytorialnych Węgier wobec Czechosłowacji i Rumunii;
wiek, stulecie,
okres 100 lat, liczony od roku pierwszego
pierwszy ilustrowany dziennik polit.-społ.-lit., wyd. 1873–1906 w Warszawie, od 1899 pt. „Wiek Ilustrowany”;
Wielka Karta Swobód, Wielka Karta Wolności, łac. Magna Charta Libertatum, Magna Carta, ang. The Great Charter,
akt wydany VI 1215 przez króla Anglii Jana bez Ziemi na błoniu Runnymede nad Tamizą koło Windsoru.
akcja charytatywna zainicjowana 1991 i prowadzona przez J. Owsiaka oraz fundacja powołana 1993;
piec szybowy do wytapiania surówki z rud żelaza;
Wielki Presław, do 1993 Presław,
m. we wschodniej Bułgarii, w obwodzie Szumen, u stóp Presławskiej Płaniny, nad rz. Golama Kamczija, 18 km na południowy zachód od m. Szumen.
mat. ogólna zasada, wg której, przy pewnych warunkach, jednoczesne działanie czynników losowych prowadzi do nielosowego (deterministycznego) wyniku.
stolica pierwszego państwa afryk. ludów Szona — obecnie ruiny w środkowej części Zimbabwe, ok. 30 km na południowy wschód od m. Masvingo;
terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Warty.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

pierwsza «godzina pierwsza po południu lub w nocy»
formuła pierwsza, formuła jeden «klasa najszybszych samochodów wyścigowych»
liczba pierwsza «liczba naturalna większa od zera, mająca tylko dwa dzielniki naturalne: jedność i siebie samą»
pierwsza komunia «w Kościele katolickim: uroczystość przystąpienia przez dzieci po raz pierwszy do komunii»
pierwsza pomoc «podstawowe czynności, jakie trzeba wykonać dla ratowania czyjegoś życia lub zdrowia w nagłych wypadkach»
pierwsze pot. «pierwsze danie»
artykuł pierwszej potrzeby «artykuł niezbędny w codziennym życiu»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
pierwsze śniadanie «najwcześniejszy posiłek spożywany rano»
rozkład liczby na czynniki pierwsze «przedstawienie danej liczby całkowitej w postaci iloczynu liczb pierwszych»
rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze «przedstawić liczbę w postaci iloczynu liczb pierwszych»
bieg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty itp. «poszczególne przełożenia skrzyni biegów, umożliwiające różne stopnie szybkości jazdy pojazdów mechanicznych»
oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego stopnia «oparzenie skóry określone w zależności od jej uszkodzenia»
pierwszy I
1. «znajdujący się na początku, przed wszystkimi wyliczanymi osobami, rzeczami itp.»
2. «znajdujący się na początku pod względem czasu»
3. «odgrywający w czymś najważniejszą rolę»
4. «przewyższający innych pod jakimś względem»
pierwszy II «pierwszy dzień miesiąca»
pierwszy gatunek «pierwszy stopień jakości towaru»
pierwszy oficer «oficer pełniący najważniejszą funkcję na statku po kapitanie»
pierwszy skrzypek «główny skrzypek orkiestry symfonicznej»
pierwszy tancerz «najlepszy tancerz w zespole baletowym»
równanie liniowe, równanie pierwszego stopnia «równanie, w którym zmienna lub zmienne występują w pierwszej potędze»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia