Pierwsza

Encyklopedia PWN

Zbierański Czesław, ur. 6 XII 1885, Warszawa, zm. 31 V 1982, Nowy Jork,
pionier pol. konstrukcji lotniczych;
fiz. proces polegający na tym, że 2 (lub więcej) poruszające się względem siebie ciała (np. bryły sztywne, cząsteczki, atomy, cząstki elementarne) zbliżają się do siebie na odpowiednio małą odległość (w przypadku ciał makroskopowych np. stykają się powierzchniami);
Zdort Wiesław, ur. 27 IV 1931, Warszawa, zm. 15 I 2019, tamże,
operator filmowy;
Zech
[ceś]
Paul, ur. 19 II 1881, Wąbrzeźno (niem. Briesen) k. Torunia, zm. 7 IX 1946, Buenos Aires,
niem. poeta, prozaik, tłumacz;
Zelter
[c̣ltər]
Carl Friedrich, ur. 11 XII 1758, Berlin, zm. 15 V 1832, tamże,
kompozytor niemiecki;
żaglowiec szkolny Pol. Związku Żeglarskiego, drewniany 2-masztowy szkuner gaflowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia