Pińczów

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na pograniczu Doliny Nidy i Garbu Pińczowskiego, nad Nidą, w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym.
Gucci
[gụczczi]
Santi Wymowa, ur. ok. 1530, zm. przed 3 II 1600, Kraków lub Pińczów,
architekt i rzeźbiarz, pochodzenia włoskiego;
Nida, w górnym biegu, do ujścia Czarnej Nidy, zw. Białą Nidą,
rz., lewy dopływ Wisły, płynie przez Wyż. Kielecką i Nieckę Nidziańską do Kotliny Sandomierskiej, w woj. świętokrzyskim;
oficjalna nazwa Kościoła tradycji reformowanej w Polsce.
Kruciger, Cruciger, Feliks, data ur. nieznana, Szczebrzeszyn, zm. 11 IV 1563, Pińczów;
działacz reformacyjny;
Orszak, Orsacius, Grzegorz, ur. ok. 1520, prawdopodobnie Nowy Korczyn, zm. ok. 1567,
pisarz rel., organizator szkolnictwa różnowierczego w Małopolsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia