Paryżu

Encyklopedia PWN

Henryk IV, pierwszy z dynastii Burbonów, ur. 14 XII 1553, Pau, zm. 14 V 1610, Paryż,
król Nawarry (Henryk III), król Francji.
Hugo
[ügọ]
Victor Marie Wymowa, ur. 26 II 1802, Besançon, zm. 22 V 1885, Paryż,
francuski poeta, dramaturg, powieściopisarz, polityk, przywódca i teoretyk romantyzmu.
rewolucyjne i patriotyczne powstanie ludowe w Paryżu;
Kossiłowski, Kosiłowski, Ildefons, ur. 1829, Worniany (Żmudź), zm. 12 VI 1895, Paryż,
działacz emigr., publicysta;
Lamarck
[lamạrk]
Jean Baptiste de Monet de Wymowa, ur. 1 VIII 1744, Bazentin (Pikardia), zm. 18 XII 1829, Paryż,
francuski biolog, ewolucjonista, który zreformował układ systematyczny zwierząt; twórca lamarkizmu.
Makowski Siergiej K., ur. 27 VIII 1877, Paryż, zm. 13 V 1962, tamże,
ros. poeta, historyk sztuki i wydawca;
Mallet-Stevens
[malẹ sti:wnz]
Robert, ur. 24 III 1886, Paryż, zm. 8 II 1945, tamże,
architekt francuski;
Miró Joan Wymowa, ur. 20 IV 1893, Montroig k. Barcelony, zm. 25 XII 1983, Palma de Mallorca,
hiszpański malarz, grafik i rzeźbiarz.
Pułaski Franciszek, ur. 8 III 1875, Żylińce (Podole), zm. 10 V 1956, Paryż,
polityk konserwatywny, historyk;
Rastrelli Bartolomeo Francesco, Warfołomiej W. Rastrelli, ur. 1700, Paryż, zm. IV 1771, Petersburg,
architekt rosyjski, pochodzenia włoskiego.
Richelieu
[riszöljọ̈]
Armand Jean du Plessis de Wymowa, książę, ur. 9 IX 1585, Paryż, zm. 4 XII 1642, tamże,
francuski kardynał, mąż stanu.
Rodin
[rodę̣]
Auguste François-René Wymowa, ur. 12 XI 1840, Paryż, zm. 18 XI 1917, Meudon,
francuski rzeźbiarz i rysownik.
Saint-Simon
[sę simą̣]
Claude Henri de Rouvroy de Wymowa, hrabia, ur. 17 X 1760, Paryż, zm. 19 V 1825, tamże,
francuski historyk, filozof i myśliciel społeczny.
Verlaine
[werlẹn]
Paul Marie Wymowa, ur. 30 III 1844, Metz, zm. 8 I 1896, Paryż,
poeta francuski, jeden z najwybitniejszych twórców symbolizmu.
Akielewicz Mikołaj, M. Akelaitis, pseud. Bartosz z Czoderyszek i in., ur. 6 XII 1829, Czoderyszki (Czuderyszki) k. Mariampola (Litwa), zm. 27 IX 1887, Paryż,
działacz niepodległościowy, publicysta pol.-litewski;
Arp Hans Peter Wilhelm, ur. 16 IX 1886, Strasburg, zm. 7 VI 1966, Bazylea,
francuski rzeźbiarz, malarz, grafik i poeta.
Bacon
[bẹıkən]
Roger Wymowa, ur. ok. 1214, Ilchester, zm. ok. 1292, Oksford,
angielski filozof i uczony.
Baillot
[bajọ]
Pierre Marie François de Sales, ur. 1 X 1771, Passy k. Paryża, zm. 15 IX 1842, Paryż,
fr. skrzypek, kompozytor i pedagog muzyczny;
Balzac
[balzạk],
Balzak, Honoré de Wymowa, ur. 20 V 1799, Tours, zm. 18 VIII 1850, Paryż,
pisarz francuski, romantyk i jednocześnie wielki realista.
Baudelaire
[bodlẹ:r]
Charles Pierre, ur. 9 IV 1821, Paryż, zm. 31 VIII 1867, tamże,
francuski poeta i krytyk, autor Kwiatów zła.

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia