Paryżu

Encyklopedia PWN

Vernet
[wernẹ]
Horace, ur. 30 VI 1789, Paryż, zm. 17 I 1863,
syn Antoine’a Charlesa Horace’a, francuski malarz i grafik;
Veronese
[weronẹze]
Paolo Wymowa, właśc. P. Caliari, ur. 1528, Werona, zm. 19 IV 1588, Wenecja,
włoski malarz i rysownik; jeden z trzech wielkich przedstawicieli malarstwa weneckiego XVI w..
Veuillot
[wöjọ]
Louis, ur. 11 X 1813, Boynes, zm. 7 III 1883, Paryż,
fr. dziennikarz, pisarz i działacz katolicki;
Vian
[wjã]
Boris Wymowa, ur. 10 III 1920, Ville-d’Avray, zm. 23 VI 1959, Paryż,
pisarz francuski;
Viardot-García
[wiardọt garsịja]
Pauline, ur. 18 VII 1821, Paryż, zm. 18 V 1910, tamże,
hiszp. śpiewaczka (mezzosopran) i kompozytorka;
Viau
[wjo]
Théophile de, zw. też Théophile, ur. 1590, Clairac, zm. 25 IX 1626, Paryż,
poeta francuski;
Vicq D’Azyr
[wik dazị:r]
Félix, ur. 23 IV 1748, Valognes, zm. 6 VI 1794, Paryż,
fr. anatom i lekarz;
Victor
[wiktọr]
Claude Perrin, książę de Bellune (od 1808), ur. 7 XII 1764, Lamarche, zm. 1 III 1841, Paryż,
marszałek Francji od 1807;
Vieira
[wiẹjra],
Antonio, ur. 6 II 1608, Lizbona, zm. 18 VII 1697, Salvador,
portugalski misjonarz, pisarz i dyplomata, jezuita;
Vieira da Silva
[wiẹjra da sịlwa]
Maria-Elena, ur. 13 VI 1908, Lizbona, zm. 6 III 1992, Paryż,
malarka fr., pochodzenia portugalskiego;
Viète
[wjet]
François Wymowa, Franciscus Vieta, ur. 1540, Fontenay-le-Comte (dep. Vendée), zm. 23 II 1603, Paryż,
francuski matematyk, z zawodu adwokat;
Vigée-Lebrun
[wiżẹ löbrę̣]
Elisabeth Marie-Louise Wymowa, ur. 16 IV 1755, Paryż, zm. 30 III 1842, tamże,
malarka francuska;
Vignon
[winją̣]
Claude, ur. 19 V 1593, Tours, zm. 10 V 1670, Paryż,
fr. malarz i grafik;
Vigny
[winị]
Alfred de Wymowa, hrabia, ur. 27 III 1797, Loches, zm. 17 IX 1863, Paryż,
pisarz francuski;
Vigo
[wigọ]
Jean, ur. 26 IV 1905, Paryż, zm. 5 X 1934, tamże,
fr. reżyser filmowy;
Vildrac
[wildrạk]
Charles, właśc. Ch. Messager, ur. 22 XI 1882, Paryż, zm. 25 VI 1971, Saint-Tropez,
pisarz francuski;
Villiers de L’Isle-Adam
[wiljẹ dö lil adạ̃]
Auguste de, hrabia, ur. 7 XI 1838, Saint-Brieuc, zm. 18 VIII 1889, Paryż,
pisarz francuski;
Vinaver
[winawẹ]
Michel, właśc. M. Grinberg, ur. 31 I 1927, Paryż,
fr. dramatopisarz i krytyk teatralny;
Viomenil
[wjomenịl]
Antoine Charles du Hours de, ur. 30 XI 1728, Fauconcourt, zm. 9 XI 1792, Paryż,
generał fr.; doradca i organizator wojska konfederacji barskiej 1771–72.
Vitrac
[witrạk]
Roger, ur. 17 XI 1899, Pinsac (dep. Lot), zm. 22 I 1952, Paryż,
fr. poeta i dramatopisarz;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia