Panorama Racławicka

Encyklopedia PWN

malowidło olejne wykonane gł. przez J. Stykę i W. Kossaka, Panorama Racławicka.
malowidło olejne przedstawiające panoramę wybranych epizodów bitwy pod Racławicami 1794 (ze sztafażem i rekwizytami), wykonane VIII 1893–V 1894, gł. przez J. Stykę i W. Kossaka;
panorama
[gr. pán hórama ‘cały widok’],
szt. plast. duże malowidło (lub fotografia) przedstawiające krajobraz bądź scenę batalistyczną, rozpięte wewnątrz okrągłego budynku;
Jahn Alfred, ur. 22 IV 1915, Lwów, zm. 1 IV 1999, Wrocław,
geograf, geomorfolog, badacz polarny.
Kossak Wojciech, ur. 31 XII 1856, Paryż, zm. 29 VII 1942, Kraków,
syn Juliusza, ojciec Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec, malarz.
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura, ur. 4 II 1746, Mereczowszczyzna k. Kossowa (Polesie), zm. 15 X 1817, Solura (Szwajcaria),
generał, Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794.
Lwów, L'wiw, L'viv,
największe miasto w zachodniej części Ukrainy, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego;
Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
muzeum powołane 1947, rozpoczęło działalność 1948 jako Muzeum Państwowe, od 1950 — Muzeum Śląskie, od 1970 pod nazwą Muzeum Narodowe;
Popiel Tadeusz, ur. 1863, zm. 1913,
brat Antoniego, malarz;
Rago Danuta, ur. 17 VIII 1934, Dobre k. Włocławka, zm. 19 XII 2000, Warszawa,
fotoreporterka, dziennikarka, artystka fotografik;
Styka Jan, ur. 8 IV 1858, zm. 11 IV 1925,
ojciec Tadeusza i Adama, malarz;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia