Palestyny

Encyklopedia PWN

Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja,
organizacja polityczna uważająca się za reprezentanta narodu palestyńskiego (Palestyńczycy);
Palestyna, arab. Filasṭīn, gr. Palaistina, hebr. Pelisztim, Ziemia Święta,
kraina historyczna i geograficzna na Bliskim Wschodzie, nad Morzem Śródziemnym, w granicach Izraela i Autonomii Palestyńskiej.
Szkoła Kadetów w Palestynie, Junacka Szkoła Kadetów,
szkoła wojsk. dla młodzieży ewakuowanej wraz z Armią Pol. z ZSRR, utworzona 1942 w Palestynie;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
ideologia odrodzenia narodowego Żydów przez stworzenie w Palestynie własnego państwa, sformułowana w końcu XIX w.;
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.
Palestyńczycy, Arabowie palestyńscy,
arabscy mieszkańcy byłego bryt. terytorium mandatowego (1922–48) Palestyny i ich potomkowie;
ruch Arabów palestyńskich, którego celem jest utworzenie niepodległego arabskiego państwa Palestyny;
organizacje Arabów palestyńskich (Palestyńczycy) powstałe gł. po wojnie arabsko-izrael. 1967
Kuk Abraham Izaak, ur. 8 IX 1865, Griva (Łotwa), zm. 1 IX 1935, Jerozolima,
żyd. rabin, filozof i mistyk;
obejmuje piśmiennictwo żydowskie w języku hebrajskim od II tysiąclecia p.n.e.
Gaza, arab. Ghazzah, hebr. ‘azzā,
m. w południowo-zachodniej części Autonomii Palestyńskiej, nad M. Śródziemnym;
krucjaty
[łac. crux ‘krzyż’],
wyprawy krzyżowe,
zbrojne wyprawy podejmowane w XI–XIII w. dla odzyskania Grobu Chrystusa w Jerozolimie z rąk muzułmanów lub dla jego obrony, organizowane (przynajmniej formalnie) przez papiestwo jako przedsięwzięcia całego zachodniego chrześcijaństwa.
sprawozdanie specjalnej komisji bryt. pod kierunkiem lorda W.R.W. Peela o sytuacji w Palestynie;
Darwisz, Darwis, Mahmud, ur. 3 III 1942, Al-Barwa (Galilea), zm. 9 VIII 2008, Houston (USA),
poeta arabski z Palestyny;
Epifaniusz, święty, ur. ok. 315, Bezanduka k. Eleutheropolis (Palestyna), zm. 12 V 403, w drodze na Cypr,
pisarz wczesnochrześc., pochodzący z Palestyny; Doktor Kościoła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia