Pacem in terris

Encyklopedia PWN

Pacem in terris
[łac., ‘pokój na ziemi’],
encyklika Jana XXIII z 1963, poświęcona zagadnieniu utrzymania trwałego pokoju między narodami;
skierowane do całego Kościoła urzędowe pisma papieskie podejmujące problematykę życia społecznego (społeczna nauka Kościoła).
Bury Edward, ur. 18 IX 1919, Gniezno, zm. 13 II 1995, Kraków,
dyrygent, kompozytor i pianista;
Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, święty, ur. 25 XI 1881, Sotto il Monte k. Bergamo, zm. 3 VI 1963, Watykan,
papież od 1958;
poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia