PRL

Encyklopedia PWN

instytucja o charakterze doradczym, powołana 6 XII 1986 i mająca skupiać przedstawicieli niektórych środowisk niezależnych od władz komunist.;
1952–89 w Polsce naczelny organ władzy państwowej, wyposażony w liczne kompetencje zastępcze wobec sejmu (zwłaszcza wydawanie dekretów z mocą ustawy);
układ PRL–RFN, Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków,
układ podpisany w Warszawie 7 XII 1970;
Kuroń Jacek, ur. 3 III 1934, Lwów, zm. 17 VI 2004, Warszawa,
działacz polityczny i społeczny.
Wałęsa Lech, ur. 29 IX 1943, Popowo k. Lipna,
działacz związkowy, polityk, prezydent Polski.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia