POLSKA

Encyklopedia PWN

organizacja społ. zrzeszająca ochotnicze straże pożarne w Polsce, powołana 1956;
prawo związek, którego istnienie, ustrój lub cel mają być tajemnicą wobec organów państwa; w Polsce udział w t.z. jest przestępstwem.
czasopismo polonijne, wyd. 1933–99 w Toronto;
miesięcznik, wydawany od 1992 w Warszawie;
w Polsce instytucja wprowadzona 1983; od 1989 jest nim prezydent;
zwierzyna, zwierzęta łowne,
dziko żyjące gat. ptaków i ssaków, uznane przez prawo za mogące stanowić przedmiot polowań;
Zwód praw cesarstwa rosyjskiego, ros. Swod zakonow Rossijskoj impierii,
systematyczny zbiór praw oprac. 1832 przez komisję kodyfikacyjną kierowaną przez M. Spieranskiego, obowiązujący w carskiej Rosji od 1835 (w przeciwieństwie do Pełnego zbioru praw cesarstwa rosyjskiego, wyd. 1830, będącego chronologicznym zbiorem wszystkich ustaw ros. z 1649–1825);
zwójkowate, Tortiricidae,
rodzina motyli;
Zygelbojm Samuel (Szmul) Artur, ur. 1895, Borowica k. Lublina, zm. 12 V 1943, Londyn,
działacz socjalistyczny;
Zygmunt,
germ. sigu ‘zwycięstwo’, munt ‘ochrona, opieka’; ‘ten, którego opieka zapewnia zwycięstwo’,
Sigismund, ur. ok. 480, zm. 1 V 524, Culmiers k. Orleanu (Francja),
od 516 król Burgundów, syn Gundobada.
kaplica grobowa ostatnich Jagiellonów w katedrze na Wawelu;
Źrebię, łac. Equuleus,
astr. najmniejszy gwiazdozbiór nieba północnego;
Żaba Napoleon Feliks, właśc. Feliks Napoleon, ur. 15 VIII 1806 lub 1803, Witebszczyzna(?), zm. 17 VI 1885, Zbylitowska Góra k. Tarnowa,
oficer, działacz emigr., podróżnik, publicysta;
żaba śmieszka, Rana ridibunda,
płaz bezogonowy z rodziny żabowatych;
żaba zwinka, żaba dalmatyńska, Rana dalmatina,
płaz z rodziny żabowatych;
żabieniec, Alisma,
rodzaj z rodziny żabieńcowatych;
żabieńcowate, Alismataceae,
bot. rodzina roślin okrytozalążkowych z klasy jednoliściennych z ok. 70 gat. roślin zielnych: wodnych i błotnych, gł. z obszarów klimatu umiarkowanego północnej półkuli i obszarów międzyzwrotnikowych;
żabiściek pływający, Hydrocharis morsus-ranae,
gatunek drobnej byliny z rodziny żabiściekowatych, występujący w stojących i powoli płynących wodach Eurazji;
żabiściekowate, Hydrocharitaceae,
bot. rodzina roślin okrytozalążkowych z klasy jednoliściennych z ok. 100 gat. roślin zielnych wodnych, gł. z obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, rzadziej klimatu umiarkowanego;
Żabko-Potopowicz Antoni, ur. 9 VI 1895, Oczesa-Rudnia (gubernia czernihowska), zm. 26 IV 1980, Warszawa,
ekonomista rolny, historyk gospodarczy;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia